Rörligt innehåll

Kom igång med rörligt innehåll - 4 tips by Mikael Cross

Rorligtinnehall.png

Att använda sig av rörliga innehåll är guld värt för er interna och externa kommunikation. Med rörligt innehåll kan ni förmedla känslor och berättande på ett sätt som engagerar era målgrupper och bygger relationer. Här kommer fyra tips på saker ni behöver ha i åtanke innan ni kör igång!
 

1. Målgrupp & syfte
Ha er målgrupp i åtanke när ni avgör vilken känsla ni vill förmedla med ert innehåll, Vilket format ska det vara? Vilka ska medverka? Hur vill ni att målgruppen ska reagera? Allt ni gör ska göras med målgruppen i fokus. Beskriv även ert syfte med innehåll och vilka reaktioner ni vill åt. Är syftet att utbilda? Göra reklam? Bygga varumärke? Ha färdigt målgrupp och syfte innan ni kör igång

2. Kanaler
Vilka kanaler ska ni använda för att nå er målgrupp? Instagram? Facebook? Youtube? TV? Ta fram en strategi för vilka kanaler ni vill sprida filmen. Ha er strategi färdig innan ni sätter igång med produktionen. Tänk genom om ni kan avända era rörliga medier som cross-promotionen med andra produkter och tjänster. Kanske som ett komplement till ett pressutskick ? Tänk även på att ni behöver anpassa formaten efter plattformarna vilket ni vill publicera era rörliga medier på.

3. Interna resurser & uppdragsbeskrivning
Att göra film och rörligt innehåll är en investering i ert varumärke. Tänk på att kvalité i innehåll är A-O för att ni ska lyckas nå ut med ert budskap. Ha även i åtanke på att beroende var ert innehåll ska visas så är det i relation till budget. Rörligt innehåll som bara ska visas internt på exempelvis data/mobiler kräver kanske inte lika mycket resurser som innehåll vilket ska visas på TV & bio vilket kräver mer resurser då viss del av arbetet behövs göras och kvalitetssäkras av externa ljudbolag och/eller VFX/postproduktionsbolag.  

Ta även fram en uppdragsbeskrivning/brief där ni kortfattat beskriver vad ni vill få ut av filmen, dvs filmens syfte, målgrupp, innehåll och budget. Antingen har ni den som underlag till ert interna resursteam eller som underlag ifall ni tar in ett externt bolag som hjälper er med planering och produktion. Den ansvariga producenten tar sedan fram manus och upplägg tillsammans med era önskemål innan inspelning sätts igång.

4. Referensgrupp
Sätt gärna upp en referensgrupp internt som kan hjälpa till med research och projektledning. Utse en projektledare internt som är den som har kontakt med producenten. Låt er projektledare vara den som stämmer av och förankrar projektet internt inom företaget. Se till att det skrivs ett kontrakt mellan er som beställare och den externa producenten/bolaget där det tydligt framgår vad som ska levereras, hur processen ska se ut, budgeten och vem som äger det filmade materialet etc.

Det är viktigt att ni är flexibla under produktionens gång. Att producera innehåll är ett arbete i konstant förändring så låt kontraktet fungera som en ram som beskriver förutsättningar. Ha en öppen dialog och gör regelbundna avstämningar med producenten/bolaget. I många fall krävs det att ni som beställare och produktionsbolaget måste hitta lösningar tillsammans på problem som uppstår under produktionens gång.

Lycka till! 


Vi är contentbyrån specialiserade på konceptutveckling, storytelling och visuellt innehåll. Tillsammans med konsulter/strateger, kreatörer och projektledare hjälper vi kunder att skapa strategier och innehåll som ger affärer, stärker varumärken och engagerar. Skicka oss ett mail på info[a]merixmedia.se så berättar vi mer!

Så gör du viral succé - 8 tips by Mikael Cross

Varför går vissa videor bättre, delas mer och like:as mer än andra videor? Svaret på frågan handlar om hur bra ni lyckas skapa engagemang. Innehåll som engagerar blir oftast virala och delas mer än annat innehåll så här kommer åtta tips på hur du ska tänka om du ska skapa innehåll för rörliga medier som engagerar. Enjoy!

1. Identifiera historien bakom

Identifiera historier och berättelser som passar för rörliga medier. Tänk visuellt. Ni ska fånga och skapa känslor med ert innehåll. Få tittarna att känna känslor och ni vinner deras hjärtan (och delningar).

2. Skippa säljet

Förtroende mellan ditt varumärke och tittarna är allt. För mycket logotyper och "sälj" resulterar alltid i att tittarnas förtroende för ditt varumärke minskar. Var genuin. Ge utan att förvänta dig något tillbaka.

3. Lär från journalister

Låt dig inspireras från journalister och rubriksättare. Journalister och rubriksättare är experter på att lyfta fram historier och göra dem intressanta. 

4. Undvik störande grafik

Bland det värsta som finns är videor med på tok för mycket reklam, grafik och störande animationer. Undvik att använda för mycket grafik eller störande animation. Håll det enkelt men snyggt.

5. Ge tittarna mervärde

Era videor måste förtjäna visningar och delningar. Vilka mervärden kan ni ge era tittare?

6. Kom till poängen - snabbt

Dra inte ut på det. Tittare är otåliga så kom till poängen och skapa intresse så fort ni kan.

7. Använd lockande rubrik och miniatyrbild

Ge er video en stark titel och lockande miniatyrbild. Vill du veta mer om hur du kan bli bättre på att skriva rubriker? Kolla in - 5 Easy Tricks to Help You Write Catchy Headlines

8. Dela Dela Dela

Se till att era videor enkelt kan delas vidare på social medier som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube.


Vi är contentbyrån specialiserade på konceptutveckling, storytelling och visuellt innehåll. Tillsammans med konsulter/strateger, kreatörer och projektledare hjälper vi kunder att skapa strategier och innehåll som ger affärer, stärker varumärken och engagerar. Skicka oss ett mail på info[a]merixmedia.se så berättar vi mer!